Video: Aanvullende onderzoeken

Naast het vragenlijst onderzoek voeren we ook twee studies uit onder een kleinere groep mensen, namelijk een lichamelijk onderzoek en een interview. Voor deze vervolgstudies worden mensen vooraf geselecteerd en alleen die mensen die hebben aangegeven dat ze voor vervolgstudie benaderd mogen worden, krijgen informatie over deze studies.

Deelstudie Lichamelijk onderzoek

We voeren een lichamelijk onderzoek uit onder een groep van 200 mannen en 200 vrouwen met en zonder klachten, omdat we weten dat het niet goed functioneren van de bekkenbodemspieren kan leiden tot verschillende bekkenbodemklachten. Het doel van het lichamelijk onderzoek is om te weten te komen of de functie van de bekkenbodemspieren van mannen verschilt van die van vrouwen, maar ook of de functie van de bekkenbodemspieren verschilt tussen mensen mét bekkenbodemklachten en mensen zónder klachten. Het lichamelijk onderzoek doen we alleen bij deelnemers die de vragenlijst hebben afgerond en die toestemming hebben gegeven voor het lichamelijk onderzoek.  Heeft u vragen over het lichamelijk onderzoek dan kunt u mailen met coevordenstudie@umcg.nl of bellen met 050- 361 67 58.

Deelstudie Interview

Veel mannen en vrouwen vinden het lastig om problemen met het plassen, de ontlasting of vrijen te bespreken. Ook denken veel mensen dat er toch weinig aan hun klachten te doen is, of dat deze klachten horen bij het ouder worden. Om erachter te komen waarom sommige mensen wel en anderen geen hulp zoeken voor hun bekkenbodemproblemen zullen we enkele mannen en vrouwen met bekkenbodemklachten interviewen. Dit interview vindt pas plaats als mensen toestemming hebben gegeven voor het interview.