Waarom dit onderzoek?

Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de verschillen tussen vrouwen én mannen in relatie tot de bekkenbodem. We willen de volgende vragen beantwoorden:

Waarin verschillen mannen en vrouwen wat betreft:

  • Hoe vaak komen bepaalde bekkenbodemklachten voor?
  • Welke klachten komen samen voor?
  • Hoe ontstaan deze klachten? 
  • Hoe veranderen klachten in de tijd?
  • Welke invloed hebben deze klachten op het dagelijks functioneren?
  • Zoeken mensen hulp voor hun klachten? Zo ja, bij wie? Zo niet, wat is dan de reden? 
  • Welke zorg krijgen mensen die hulp zoeken voor hun klachten?